Dit is een uitspraak die iedere inwoner van Oosterhout als muziek in de oren moet klinken. Wat is er namelijk aan de hand. Vanaf 1 januari 2013 betalen we per keer voor het ledigen van de grijze en groene container  en verder ook per kilo afval dat we aanleveren in de grijze container. Per keer betalen we voor de groene en grijze container € 2.10 en per kilo restafval  in de grijze container € 0.35. Daarnaast betalen we een vastrecht van € 74.00.

In de maand januari  2013 heeft de groene en grijze bak van mij niet aan straat gestaan, dus geen kosten voor de afvalverwijdering.  Goed scheiden van het afval, papier bij papier, plastic bij plastic en glas en blik bij glas en blik. Blijft over het restafval bestemd voor de grijze container.

Wat zie ik gebeuren in mijn woonomgeving. Er staan grijze containers aan de straat, waarin een (1) kleine grijze plastic vuilniszak aanwezig is. Als je de buurtgenoten daarop attendeert, dan komt de opmerking, hoezo dat maakt toch niet, elke 14 dagen komt toch de ophaaldienst.

Juist, dat is nu net de cloe, je betaald voor elke lediging , hoe klein die ook is het bedrag van € 2.10.

Op de website van gemeentebelangen hebben we een handige rekentool geplaatst waarmee je kunt uitrekenen hoeveel kosten men aan het eind van het jaar verschuldigd is, op basis van het aantal keren dat men tot nu toe de groene en grijze container heeft aangeboden. Zo kunt u zelf bijhouden of u door goed te scheiden daadwerkelijk geld kunt besparen.

Ook is daar een overzicht beschikbaar voor de gemiddelden per type huishouden. U vindt de rekentool op http://www.gemeentebelangen-oosterhout.nl.

We houden als fractie van Gemeentebelangen nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten.

Walther Hoosemans, Raadslid Gemeentebelangen