Oosterhouters weten zelf heel goed hoe ze willen wonen en hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Inwoners komen soms met de mooiste ideeën om samen hun buurt aantrekkelijker te maken. Om dat soort initiatieven te ondersteunen is vanaf dit jaar een vast budget beschikbaar. Het gemeentebestuur trekt onder het motto ‘Meer voor elkaar’ €300.000 uit voor buurtinitiatieven.

Oosterhoutse buurtgroepen zijn behoorlijk actief. Zo zijn er door groepen bewoners fruitbomen in de wijk geplant, bloemenvelden aangelegd, sociale sofa’s gemaakt, beweegroutes aangelegd en zijn er in Oosterheide twee omheinde losloopplekken voor honden aangelegd. Komend jaar zal er nog meer worden gerealiseerd dankzij het budget, waaronder speel- en sportvelden, omheinde hondenspeelvelden, geveltuinen, Oosterhout Bloeit projecten en andere initiatieven waarbij bewoners zelf meehelpen om deze te realiseren.

Groepen bewoners die actief in de buurt aan de slag willen, kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit het beschikbare budget. De belangrijkste vraag die daarbij beantwoord moet worden is: is het idee goed genoeg om het mogelijk te maken? Wethouder Clèmens Piena: “In elke buurt of kerkdorp ontstaan bij bewoners mooie ideeën om de buurt aantrekkelijker te maken, maar vaak ontbreekt het aan de middelen om ze uit te voeren. We hebben nu een potje waarmee we realisatie gemakkelijker kunnen maken. Daarbij staat onze organisatie klaar om mee te denken hoe dingen mogelijk gemaakt kunnen worden, want samen krijgen we meer voor elkaar.”

Om voor het budget in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden:

  • het is een idee voor buiten (in de openbare ruimte) in de straat, buurt of wijk;
  • het is iets ‘blijvends’ zoals bloemen, bankjes of prullenbakken (voor activiteiten in de buurt;
  • bestaan andere budgetten;
  • het idee is samen met buurtgenoten bedacht;
  • de initiatiefnemers (liefst met aangehaakte buurtgenoten) verzorgen zo veel mogelijk de
  • uitvoering van het plan en spelen liefst ook een rol in het gebruik en de instandhouding
  • daarvan, de gemeente faciliteert en ondersteunt waar nodig of wenselijk;
  • het maakt de straat, buurt of wijk tot een fijnere plek.

De wijkmakelaars kijken samen met de bewoners en medewerkers van de gemeente naar de initiatieven en probeert ze mogelijk te maken. Inwoners met een idee vinden meer informatie op www.oosterhout.nl/inwoners/openbare-ruimte/buurtinitiatief. Inwoners die een initiatief willen delen met andere inwoners, bijvoorbeeld voor suggesties of om andere buurtbewoners te interesseren, kunnen dit plaatsen op ideeënplatform doemee.oosterhout.nl.