Gemeente OosterhoutWellicht hebben jullie het ook al voorbij zien komen. Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied ligt ter inzage tot 27 februari 2014.

Meer informatie is te vinden bij mijn collega’s de heer F. Versteegh, tel. 0162 – 489819, of de heer D. van Dongen, tel. 0162 – 489548, beide van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling.

Hier de link naar de website: http://www.oosterhout.nl/inwoners/ruimtelijke-ontwikkeling/bestemmingsplannen/buitengebied/ontwerp-bestemmingsplan-buitengebied-2013-incl-lint-oosteind/