Aan: omwonenden van de Rijksweg (provinciale weg N282) in Dorst

Diverse bewoners in uw straat, de Rijksweg (provinciale weg N282), hebben aangegeven dat er (te) hard wordt gereden. Mede daarom heeft de Provincie Noord-Brabant opdracht gegeven aan Veilig Verkeer Nederland om samen met de buurt en de Provincie het project ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’ in uw straat uit te voeren.

Het project stimuleert automobilisten om langzamer te rijden. Door handhavingsacties van de politie en aandachttrekkende borden/ spandoeken in de straat vragen wij aandacht voor de toegestane snelheid van 50 km per uur in de straat. Deze succesvolle aanpak heeft op diverse plaatsen (o.a. in Zeeland) al geleid tot 20% minder snelheidsovertredingen en daardoor meer verkeersveiligheid in de straat.

Om het project te kunnen starten en tot een succes te maken hebben we uw hulp nodig. Samen maken we de weggebruikers duidelijk maken dat er in de bebouwde kom van Dorst op de N282 “maar” 50 km per uur gereden mag worden. U kunt al een belangrijke bijdrage leveren door een raamposter op te hangen in of bij uw woning en een sticker op uw kliko te plakken. Als u dit wilt doen, juichen wij dit zeker toe. Ook hangen we spandoeken op en plaatsen we sandwichborden.

De materialen worden door de provincie Noord-Brabant ter beschikking gesteld. Daarnaast kunt u natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven door u aan de geldende snelheidslimiet te houden. Zeker als u in Dorst rijdt! Om het project te starten organiseren wij een moment om de materialen gezamenlijk op te hangen. We doen dit op zaterdag 27 oktober a.s. om 10.00 uur. Wij verzamelen in het Buurthuis De Klip, Pastoor De Rondestraat 5 in Dorst. Wij hopen u te zien.
Heeft u vragen neem dan contact op met één van de onderstaande personen.

Met het project dragen we samen bij aan een veiliger Brabant, want samen gaan we voor NUL
Verkeersdoden in Brabant.