Babbeltruc (Senioren en Veiligheid)

De politie heeft een analyse gedraaid op het fenomeen “babbeltrucs”. In de periode van januari 2014 t/m 20 november 2016 zijn er 350 incidenten geregistreerd binnen het district De Baronie. Het basisgebied Dongemond heeft een aandeel van maar liefst 28% van het totaal. Het aandeel van de gemeente Oosterhout bedraagt 14,5% van het totaal en dat komt neer op zo’n 51 incidenten in bijna 3 jaar.
De cijfers zijn niet opgesplitst per jaar, maar gesteld kan worden dat sprake is van stijgende lijn.
burgernet Babbeltruc
 
Uit de analyse voor teamgebied Dongemond blijkt dat bijna 70% van de slachtoffers 66 jaar of ouder is. Ook blijkt da in 75% van de gevallen vrouwen het slachtoffer zijn. Als we kijken naar de verdeling binnen Dongemond (6 gemeenten) is het aantal incidenten in Oosterhout het hoogst, namelijk 46% van het totaal in Dongemond. Aantal incidenten in Oosterhout van het totaalaantal Dongemond verdeeld per gebied:

Oosterhout Centrum
14,8%
Oosterheide (oost)
7,4%
Slotjes-Kanaal
6,5%
Oosterhout Noord
5,5%
Oosterheide (west)
5,5%
Oosterhout Noord-Oost
3,7%
Dorst-Vijf Eiken
1,9%
Oosterhout Noord-West
1%

Het type locatie waar de babbeltruc zich voornamelijk heeft voorgedaan is in 30% van de gevallen openbare weg. In grofweg 44% betrof het incident bij/in een woning (flat, rijtjeswoning, bejaardentehuis, ed.).  24% gevallen betrof het andersoortige locaties zoals winkels, parkeerplaatsen, garages en bedrijven.

Als we kijken naar de favoriete periode van de dader dan is deze redelijk gelijk verdeeld over het jaar. Wel valt op dat 20% van de incidenten op een vrijdag wordt gepleegd, 5% op de zondag. Overige dagen liggen tussen 11% en 16%. Babbeltrucs gebeuren in 77% van de gevallen overdag tussen 9 en 18 uur, 30% tussen 12 en 15 uur.

Daders proberen altijd het slachtoffer af te leiden om hun favoriete buit te kunnen maken (geld en sierraden). Een ouder persoon wordt vaak aangesproken met een verkooppraatje. De daders doen zich in enkele gevallen zelfs voor als verpleegkundige, (nep)agent of iemand van een bedrijf. Daders opereren alleen of in groepsverband.
 
De daders worden dus steeds slinkser. Het is belangrijk om samen alert te zijn zodat er geen of zo min mogelijk slachtoffers gemaakt worden. Voor uitgebreide informatie en tips, kijk op: https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html