De gemeente Oosterhout wil ook dit jaar weer graag de vele mantelzorgers een blijk van waardering geven door middel van de uitgifte van een geldbedrag of cadeaubonnen.

De mantelzorgwaardering is bedoeld voor familieleden, vrienden of buren die gedurende een langere tijd structureel zorg/hulp bieden aan een thuiswonende en/of in een zorginstelling verblijvende zorgvrager, die woonachtig is in de gemeente Oosterhout. Mantelzorgers kunnen voor maximaal één zorgvrager een waardering ontvangen. Per zorgvrager kunnen 4 mantelzorgers aangemeld worden.

Voor een duidelijke omschrijving van de term “Mantelzorger”, zie de website: https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/dit-is-mantelzorg

Aanvragen

Let op: de aanvraagtermijn is gewijzigd en is nu mogelijk tot en met 31 december 2017. Uitkeringen vinden eind januari 2018 plaats. Aanvragen van het aanvraagformulier als ook voor aanmelden voor het waarderingsmenu, mantelzorgondersteuning en vrijwillige inzet, is mogelijk via Surplus Informele zorg, die de administratieve verwerking en beoordeling uitvoert.

Een aanvraagformulier kunt u ophalen en ingevuld ook weer aanbieden bij Surplus Welzijn, Klappeijstraat 44, 4901 HE Oosterhout, of aanvragen via T: 0162-748600 of M: mantelzorg.oosterhout@surpluswelzijn.nl

Naast de mantelzorgwaardering kunnen mantelzorgers via Surplus Informele zorg gratis gebruik maken van verschillende vormen van mantelzorgondersteuning. Denk hierbij aan workshops zoals “Mindfulness voor mantelzorgers”, cursussen zoals “Dementie en Nu” en “Alleen verder na verlies”, in november wordt de dag van de mantelzorg gehouden, zie ook hieronder. Alle cursussen en workshops staan vermeld in de nieuwsbrief, waarvoor men zich gratis kan abonneren bij Surplus Informele zorg. Overigens biedt Surplus Informele zorg ook begeleiding voor mantelzorgers en zorgvragers.

Dag van de Mantelzorg

Voor Oosterhout en omgeving vindt de jaarlijkse dag van de Mantelzorg plaats op 4 november a.s. Ook deze dag is bedoeld om de vele mantelzorgers te bedanken voor hun inzet. Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met Surplus Welzijn, te bereiken via T 0162-748600 of E mantelzorg.oosterhout@surpluswelzijn.nl.