politieAandacht gevraagd voor inbraken in Dorst. Dit jaar begint niet zo goed voor de kerkdorpen van Oosterhout. Daar waar we in Oosterhout kunnen spreken van een serieuze/ spectaculaire daling van het aantal woninginbraken ten opzichte van de de maanden januari en februari 2012, blijken juist de kerkdorpen in trek bij het dieven gilde. Met name Dorst waar vanaf 26 januari hebben 7 woningen ongewenst bezoek gehad.

Je ziet vaak een verschuiving van woninginbraken als de politie op de ene locatie heel erg haar best doet de boeven te vangen, verhuizen ze naar een andere locatie. Op dit moment  valt het mij op dat er op diverse locatie’s criminelen rondzwerven en andere gebieden aan het ontdekken zijn. Vaak geef ik de gesignaleerde auto’s dan ook door aan de Buurtpreventie in de hoop dat daarmee inbraken voorkomen kunnen worden.

Deze criminelen rijden rond, slaan hun slag en zijn weer vertrokken. Locatie’s met snelle aan- en afvoerwegen zijn bij hen in trek.  Vaak blijft het bij een poging met braakschade tot gevolg. Dat betekent dat ze haast hebben of beginners zijn die vaak op geld of sieraden uit zijn.  In de Dennenlaan heeft men een grote televisie meegnomen. Daar sjouwen ze dan me over straat. Dat moet toch iemand gezien hebben. Bij de brandweer werd in eenn garage ingebroken en stelt men gereedschap. Dat gebeurd dan betrekkelijk heimelijk.

Hoe dan ook is het zaak om je buurt goed in de gaten te houden. Dorst kent weinig tot geen allochtone inwoners. Helaas moet ik vaststellen dat op dit moment met name Allochtone Nederlanders van Marrokaanse afkomst heel erg in de picture komen.  Een groepje jongeren uit Tilburg is gesignaleerd in dorpen rondom Dorst, ze slaan hun slag en zijn weer vertrokken.

Het is dus betrekkelijk eenvoudig voor Dorstenaren om de scheiding te maken Opletten of Niet. Ziet u mensen die u niet kent Laat zien dat u deze “vreemdelingen” in de gaten hebt. U kent de bewoners van uw straat. Ziet u vreemde voertuigen of personen noteer de kentekens en maakt gerust een foto van ze. Haal ze uit de anonimiteit. Deze foto’s kunt u bewaren of mailen naar de buurtpreventie met datum en tijdstippen. Preventie en Dorst veiliger maken moeten we samen doen.

Met vriendelijke groet,

Erik van der Velden, wijkagent