Onderzoek mantelzorg, waarmee bent u geholpen?

In de gemeente Oosterhout vindt in het voorjaar van 2013 een onderzoek plaats onder mantelzorgers.

Door onder andere bezuinigingen zijn ontwikkelingen in de gezondheidszorg in een stroomversnelling geraakt. Eén van de gevolgen is dat mensen met een ziekte of beperking steeds vaker en langer thuis blijven wonen. Dit is vaak prettig en gewenst, maar doet ook een groot beroep op de mensen om hen heen: de mantelzorgers.

HOOM ondersteunt in de gemeente Oosterhout mantelzorgers in hun vaak zware taak. HOOM adviseert en traint, biedt lotgenotencontact en vervangende zorg door vrijwilligers. Leonie Willemse, mantelzorgconsulent van HOOM: ‘We willen onderzoeken waaraan mantelzorgers behoefte hebben.

Als wij weten wat hun ervaringen zijn en hun wensen en behoeften, kunnen we onze koers daarop aanpassen.
Bekend is dat landelijk 20% van de inwoners mantelzorger is. Hij of zij zorgt meer dan 8 uur in de week en langer dan 3 maanden aaneengesloten voor een naaste. In de gemeente Oosterhout zijn er dus meer dan 8.000 mantelzorgers! HOOM wil mantelzorgers ondersteunen die daar behoefte aan hebben.’

Wethouder Marian Janse-Witte onderschrijft het belang van mantelzorg: ‘Iedereen zorgt soms voor een zieke in de omgeving. Dat is vanzelfsprekend. Als je echter veel uren en lange tijd voor een naaste moet zorgen, dan heeft dit veel gevolgen. Het is belangrijk dat wij deze mantelzorgers goed ondersteunen, zodat zij voor hun naaste kunnen blijven zorgen. De gemeente steunt daarom van harte dit onderzoek van HOOM en roept alle mantelzorgers in de gemeente Oosterhout op om zich hiervoor aan te melden.’

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Helma Martens, projectleider, E: hmartens@hoomondersteuning.nl   T: 06 20156328