Beheer Evenementen
José den Ronden: evenementen@nieuwsuitdorst.nl

Loading Events

Spreekuur wijkagent en handhaving (boa’s) op het Dorpsplein.

Voor vragen en advies.

Of het doorgaat is afhankelijk van de omstandigheden en de Coronabeperkingen die dan gelden.

Share This Story, Choose Your Platform!