Beheer Evenementen
José den Ronden: evenementen@nieuwsuitdorst.nl

Laden Evenementen

Het Midzomernachtfeest in Dorst is verplaatst en vindt nu plaats van 1 tot en met 4 juli 2021. Dat
heeft het bestuur van Stichting Midzomernachtfeest Dorst afgelopen week besloten. Het bestuur
hoopt daarmee dat er zo veel mogelijk van de oorspronkelijk geplande festiviteiten door kunnen
gaan. Hoe het feest er precies komt uit te zien, is afhankelijk van de dan geldende
coronamaatregelen.
De organisatie wil met de festiviteiten de saamhorigheid in Dorst bevorderen. Zeker na het afgelopen
jaar is dat de inwoners van Dorst van harte gegund. De planning is om de kermis en de jaarmarkt
gelijktijdig te laten plaatsvinden. Of dit allemaal mogelijk is, is afhankelijk van de ontwikkelingen
rondom corona. Daarom wordt er ook nagedacht over alternatieve activiteiten om de inwoners van
Dorst in ieder geval iets te kunnen bieden. Houd https://www.midzomernachtfeestdorst.nl en de
Facebook-pagina van de organisatie in de gaten voor de meeste actuele informatie.